Porady prawne – prawo mieszkaniowe

Normy odnośnie użytkowania mieszkań są określone zbiorem ściśle określonych przepisów. Mogą one generować wiele wątpliwości i niejasności, dlatego z pewnością nasze porady prawne online okażą się przydatne, aby lepiej je zrozumieć. Osobom, które wolą uzyskać pomoc osobiście w kancelarii, proponujemy spotkanie z naszym prawnikiem w Kościanie lub Poznaniu. Możemy z Państwem szczegółowo omówić kwestie związane np. z najmem, mieszkaniami socjalnymi lub komunalnymi, eksmisją, wnioskami o dodatek mieszkaniowy i nie tylko.

Porady prawne online – nasza oferta

 • Najem

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z najmem, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie pomóc zarówno najemcy, jak i wynajmującemu. Możemy np. sporządzić treść umowy lub wskazać rozwiązanie kwestii spornych.

 • Wspólnota mieszkaniowa

  Wspólnotą mieszkaniową nazywamy grupę wszystkich właścicieli, który posiadają lokale w danym budynku. Zapewniamy swoim klientom porady związane z członkostwem w niej – może to dotyczyć np. podejmowania uchwał lub ogólnego zarządzania nieruchomością.

 • Eksmisja

  Oferujemy Państwu także pomoc związaną z eksmisją, czyli usunięciem osób oraz ich mienia z zajmowanego przez nie lokalu. Możemy na przykład wyjaśnić czy jej przeprowadzenie było w pełni uzasadnione i prawidłowe.

 • TBS

  TBS to towarzystwo budownictwa społecznego, czyli podmioty o niektórych formach popierania budownictwa. Nasza kancelaria udziela porad prawnych także odnośnie działalności takich grup, budujących mieszkania na wynajem.

 • Mieszkanie służbowe

  Nasza pomoc prawna w Poznaniu, Kościanie lub przez Internet obejmuje również kwestie związane z mieszkaniami służbowymi. Wyjaśnimy np. czy po wielu latach użytkowania można wykupić taki lokal na własność.

Nasze porady prawne przez internet obejmują również

 • Mieszkanie socjalne
 • Mieszkanie komunalne
 • Oraz inne…
UZYSKAJ PORADĘ